Hovedverbum

Hovedverbum
Er det infinitte verbum som sammen med
hjælpe-/modalverbum udgør verballeddet.
Ex: jeg vil/kan se.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Infinitiv — Navnemåde. Syn. navneform. 1. Ren (nul) infinitiv (uden at ): hovedverbum i sammensatte tider: vil se 2. at infinitiv: er et substantivisk led: a. subjekt: at ville er at kunne b. subjektprædik.: at ville er at kunne c. objekt: jeg ønsker at… …   Danske encyklopædi

  • Verballed — Udsagnsled. Indeholder en finit form af verbet: 1. Simpel verballed: finit verbum alene. 2. Komplekst verballed: mere end 1 verbum (hjælpeverbum/modal (finit) + hovedverbum (infinit)): han vil gå 3. Udvidet verballed: verbum + verbal partikel:… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”